Domov pro seniory
&pečovatelská služba Mohelnice 

 
DOMOV PRO SENIORY
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MOHELNICE

příspěvková organizace
Medkova 419/1
78985 Mohelnice
Telefon: 583 430 502
E-mail:dpd-mohelnice@c-mail.cz
IČO: 708 85 541

Domov pro seniory
Lidická 745/4, Mohelnice

Lidická 1 - domov důchodců POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY MOHELNICE
Posláním našeho Domova pro seniory je poskytnout co nejkvalitnější péči lidem, kteří zejména z důvodu vyššího věku a zdravotního stavu, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, umožnit jim prožít aktivní a důstojné stáří.
Péče v DS je poskytována kvalifikovaným a motivovaným personálem.

CÍLE

OBECNÉ CÍLE:
Obecným cílem Domova pro seniory Mohelnice je poskytovat co nejkvalitnější služby a koordinovat je s potřebami regionu.
Doprovodit klienty ve fázi života, kdy jsou odkázáni na pomoc druhé osoby tak, aby se cítili pokud možno co nejlépe a měli možnost trávit zbytek svého života v blízkosti své rodiny, známých a přátel.

DLOUHODOBÉ CÍLE:
Dlouhodobým cílem je postupně přetvářet zařízení tak, aby svým vybavením, odborností personálu a celkovým přístupem ke klientům odpovídalo stanoveným cílovým skupinám klientů. Tento proces sebou nese nemalé finanční nároky, které bez pomoci zřizovatele a dotace ze státního rozpočtu nemůže DS Mohelnice samostatně zajistit.

KRÁTKODOBÉ CÍLE:
Krátkodobým cílem (horizont 5 let) je, s ohledem na pohodlí klientů a s ohledem na splnění všech standardů péče, vybudovat tzv. 2 etapu výstavby DS s kapacitou do 40 míst a to v jednolůžkových, dvoulůžkových a v minimálním počtu třílůžkových pokojích.
Tímto je možno v brzké době uspokojit nemalý počet zájemců – čekatelů o naše sociální služby.
Toto logicky přináší daleko větší ekonomickou náročnost provozu zařízení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Domov pro seniory je schopen poskytnout své služby těmto cílovým skupinám:
1. Seniorům nad 65 let, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu.
2. Seniorům, kteří jsou částečně nebo zcela nesoběstační při pohybu a sebeobsluze.
3. Seniorům, kteří potřebují vzhledem ke svému celkovému zdravotnímu stavu občasnou nebo nepřetržitou základní ošetřovatelskou péči. Věk rozhodný pro podání žádosti do Domova pro seniory je po dosažení 65 let.

Omlouváme se, ale nejsme schopni poskytnout své služby klientům:
1. Seniorům, kteří by svým umístěním v Domově pro seniory pouze řešili rodinnou bytovou situaci.
2. Seniorům, kteří trpí takovou poruchou osobnosti, která by narušovala soužití s ostatními klienty.
3. Seniorům, kteří trpí diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou, jejichž stav vyžaduje specializovanou péči (těmto zájemcům o službu doporučujeme zařízení k tomu určená).

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • individuální péče a individuální přístup ke klientovi
 • zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi

 • plné akceptování individuálních potřeb klientů

 • empatie

 • profesionální přístup personálu ke klientovi

Zřizovatel

Město Mohelnice

Domov pro seniory byl otevřen v tzv. I. etapě výstavby dne 1.7.2004

Domov důchodců - celkový pohled

Kapacita domova pro seniory

 • 21 obyvatel

 

Uspořádání budovy

Přízemí

 • 4x dvoulůžkový pokoj

I. poschodí

 • 4x třílůžkový pokoj

II. poschodí

 • 1x jednolůžkový pokoj

Úhrada za pobyt v Domově pro seniory

 • Úhrada je stanovena dle obecně platných předpisů. Zahrnuje ubytování a stravu.

Služby

 • celodenní strava s možností diet (diabetická)
 • praní prádla
 • úklid
 • poskytování základní ošetřovatelské péče zdravotním personálem
 • možnost ponechání svého praktického lékaře

Fakultativní služby

 • pedikůra, kadeřnice
   

léčebný kontakt psa a člověka

Léčebný tělocvik - individuální cvičení, nácviky soběstačnosti

 

léčebný kontakt psa a člověka Možnost kontaktu s domácím mazlíčkem

 

Kultura

Domov důchodců - dechovka na terase

 • sledování televizních pořadů, poslech rozhlasu, sledování domácího kina (DVD)
 • možnost půjčování knih z domovské knihovny, možnost zapůjčení knih z městské knihovny
 • vystoupení žáků ZUŠ, základních a mateřských škol
 • zábavné a hudební programy agentur, mohelnické dechovky
 • besedy s obyvateli

Domov důchodců - jídelna s domácím kinem

Zájmová činnost obyvatel

Závisí na dobrovolnosti a zájmu obyvatel

 • ruční práce (šití, háčkování, výroba vánočních ozdob)
 • příprava jednoduchého občerstvení - pečení perníčků na vánoce, velikonoce
 • výzdoba a výroba dekorací
 • výtvarná činnost, malování, básně, povídky
 • Domov důchodců - terasa
 • v letním období posezení klientů na terase DS a zahradě

 

Personál domova pro seniory

Domov důchodců - vrchní sestra

 • vedoucí zdravotního úseku - Bc. Martina Mařatová
 • 5 všeobecných zdravotních sester
 • 3 pracovnice přímé obslužné péče
 • 1 referent-účetní
 • 1 pracovnice úklidu

na úvod  /  nahoru

© Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace
tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz