Domov pro seniory
&pečovatelská služba Mohelnice 

 
DOMOV PRO SENIORY
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MOHELNICE

příspěvková organizace
Medkova 419/1
78985 Mohelnice
Telefon: 583 430 502
E-mail:dpd-mohelnice@c-mail.cz
IČO: 708 85 541

Domy s pečovatelskou službou Mohelnice
Lékárnická 1020/1
Třebovská 229/17

DPS LékárnickáPosláním pečovatelské služby je pomáhat zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením své základní životní a osobní potřeby ve svém domácím prostředí, pomáhat a podporovat je v soběstačnosti při péči o své zdraví a při kontaktu se svým okolím a institucemi. Služba vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých osob.

DPS Třebovská

Cíle:

- podpora a pomoc uživatelům při činnostech, které již sami nezvládají

- poskytovat a vytvářet prostředí pro kvalitní poskytování služby

- podporovat další vzdělávání pracovníků

Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není).

Pečovatelská služba je určena pro tyto cílové skupiny:

- senioři

- osoby se zdravotním postižením

- osoby s tělesným postižením

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou a lékařskou péči

- osobám agresivním, chronickým alkoholikům

- osobám s duševní poruchou, které by svým chováním ohrožovaly sebe nebo své okolí

- osobám s infekčními nemocemi

Zásady poskytování sociální služby:

- individuální přístup

- rovnocenný přístup

- odbornost

- pružnost

- bezpečnost

- mlčenlivost

- podpora zdraví klienta

Pečovatelskou službu zajišťuje

Pracovnice přímé obslužné péče Drahomíra Michalovičová - Lékárnická 1020/1, tel. 583 433 315

Pracovnice přímé obslužné péče Drahomíra Michalovičová - Třebovská 229/17, tel. 583 431 933

Kapacita Domu s PS - Lékárnická 1020/1

DPS Lékárnická

 • 11 obytných jednotek
 

Kapacita Domu s PS - Třebovská 17

DPS Třebovská

 • 7 obytných jednotek

Provozní doba

 • zajištění služby Po-Pá 6:30 - 15:00

Nájem je stanoven dle obecně platných předpisů.
Nájemné obyvatel tvoří částka za podlahovou plochu, položka za opotřebení vybavení bytu a položka za základní péči, která se skládá z:

 • úhrady za vytápění obytné jednotky
 • zálohy na vodné a stočné
 • z úhrady za úklid, osvětlení a vytápění společných prostor, odvoz odpadků a užívání výtahu

Vybavení malometrážního bytu

 • kuchyňská linka
 • elektrický sporák
 • koupelna se sprchou či vanou a WC
 • ke každému bytu je sklepní prostor
 • akumulační kamna

V Domu s PS je k dispozici

 • kulturní místnost a knihovna
 • dle zájmu se obyvatelé účastní kulturních a jiných akcí pořádaných na PS Medkova 419/1, Mohelnice
 • na úvod  /  nahoru

 

© Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace
tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz