Domov pro seniory
&pečovatelská služba Mohelnice 

 
DOMOV PRO SENIORY
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MOHELNICE

příspěvková organizace
Medkova 419/1
78985 Mohelnice
Telefon: 583 430 502
E-mail:dpd-mohelnice@c-mail.cz
IČO: 708 85 541

Kultura a společenský život
v Domově pro seniory a pečovatelské službě Mohelnice

Obyvatelé Domova pro seniory a pečovatelské služby mají možnost se zúčastnit řady kulturních a společenských akcí.

Přehled akcí a možností vyžití

  • dle svých schopností obyvatelé pomáhají při výzdobě (vánoční a velikonoční výzdoba)
  • v jarním až podzimním období dle zájmu i na venkovní květinové výzdobě. Též je zde možnost užívání a obhospodařování (pro svou potřebu) malé zahrádky.
  • za spolupráce se samosprávou pořádáme různé zábavy - maškarní karneval, vítání jara - posezení při dechovce, opékání, zájezdy, koncerty, pozvaní zajímaví hosté, mikulášská a slavnostní posezení s hosty na závěr kalendářního roku.
  • obyvatelé se vydávají na vycházky po okolí, v tělocvičně cvičí jemnou motoriku, posilují na bradlech, gymbalech a rotopedu
  • jednou týdně se obyvatelé účastní i náboženských posezení v modlitebně
  • podporujeme mezigenerační dialog (děti - senioři) tím, že jsou v neustálém kontaktu s dětmi ze ZŠ, ZUŠ, při různých vystoupeních

Snažíme se o to, aby aktivity vycházely od obyvatel, aby jste se stále cítili potřební a užiteční. Snažíme se Vám pomáhat a realizovat Vaše přání a nápady.

Všichni obyvatelé, pokud chtějí, u nás najdou mnoho příležitostí pro svou zábavu a rozptýlení a necítí se opuštěni. A to je hlavní.

Fotogalerie proběhlých akcí

Dechovka každý rok v září

Dechovka září 2005

dechovka v září 2008

Dechovka září 2005

dechovka v září 2008

Dechovka na terase DS tradičně každý rok v létě

Dechovka v létě 2005

 

Dechovka v létě 2005

 

Dechovka v létě 2005

 

Písničky naší babičky

Písničky naší babičky 2005

Písničky naší babičky

Taneční

Taneční 2005

Taneční

Taneční 2005

Taneční

na úvod  /  nahoru

© Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace
tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz