Domov pro seniory
&pečovatelská služba Mohelnice 

 
DOMOV PRO SENIORY
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MOHELNICE

příspěvková organizace
Medkova 419/1
78985 Mohelnice
Telefon: 583 430 502
E-mail:dpd-mohelnice@c-mail.cz
IČO: 708 85 541

Dům s pečovatelskou službou - Medkova 419/1

Medkova 1 - Dům s pečovatelskou službouPosláním pečovatelské služby je pomáhat zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením své základní životní a osobní potřeby ve svém domácím prostředí, pomáhat a podporovat je v soběstačnosti při péči o své zdraví a při kontaktu se svým okolím a institucemi. Služba vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých osob.

Cíle:

- podpora a pomoc uživatelům při činnostech, které již sami nezvládají

- poskytovat a vytvářet prostředí pro kvalitní poskytování služby

- podporovat další vzdělávání pracovníků

Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není).

Pečovatelská služba je určena pro tyto cílové skupiny:

- senioři

- osoby se zdravotním postižením

- osoby s tělesným postižením

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou a lékařskou péči

- osobám agresivním, chronickým alkoholikům

- osobám s duševní poruchou, které by svým chováním ohrožovaly sebe nebo své okolí

- osobám s infekčními nemocemi

Zásady poskytování sociální služby:

- individuální přístup

- rovnocenný přístup

- odbornost

- pružnost

- bezpečnost

- mlčenlivost

- podpora zdraví klienta

 

Zřizovatel

Město Mohelnice

Příspěvková organizace města Mohelnice: Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, Medkova 419/1, 789 85 Mohelnice, tel. 583 430 502; 583 432 019

Provozní doba

kancelář: Po-Pá 7:00 - 15:00
zajištění služby: Po-Pá 6:30 - 19:30, So-Ne 9:00 - 13:00

Kapacita domu s pečovatelskou službou

Nájem bytů

Jednolůžkový pokoj

Nájem je stanoven dle obecně platných předpisů.
Nájemné obyvatel tvoří částka za podlahovou plochu, položka za opotřebení vybavení bytu a položka za základní péči, která se skládá z:

Dvoulůžkový pokoj

  • úhrady za vytápění obytné jednotky
  • zálohy na vodné a stočné
  • z úhrady za úklid, osvětlení a vytápění společných prostor, odvoz odpadků a užívání výtahu

Každý byt je vybaven vlastním elektroměrem a vodoměrem. Vyúčtování energií se provádí jednou za rok.

 

na úvod  /  nahoru

© Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace
tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz